INTERPRETACJE BADAŃ LABORATORYJNYCH W PRAKTYCE DIETETYKA III i IV

Opis szkoleniaMiejsca i terminy

Harmonogram cz. III -Zalecenia diagnostyczno – żywieniowe w chorobie Hashimoto i niedoczynności tarczycy.

 1.  Hashimoto – choroba z autoagresji. Czynniki rozwoju oraz patogeneza;
 2. TSH - czy każdy nieprawidłowy wynik to patologia? Co wpływa na stężenie TSH?
 3. Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń pracy tarczycy – normy funkcjonalne. Jak interpretować odchylenia od wartości prawidłowych? Panel tarczycowy w Polsce i za granicą;
 4. Zalecenia żywieniowe oparte na aktualnych wynikach badań;
 5. Wskazówki suplementacyjne w chorobie Hashimoto – dane literaturowe, wyniki badań pacjenta;
 6. Projektowanie diety eliminacyjnej w chorobie Hashimoto;
 7. Case study – od przypadku do przypadku, analiza wyników badań pacjentów, dobór odpowiedniego planu żywieniowo – suplementacyjnego.

Harmonogram cz. IV  - Zalecenia diagnostyczno – żywieniowe w nadczynności tarczycy/chorobie Gravesa – Basedowa.

 1.  Tyreotoksykoza w przebiegu nadczynności tarczycy;
 2. Choroba Gravesa – Basedowa - czynniki rozwoju oraz patogeneza;
 3. Diagnostyka laboratoryjna nadczynności tarczycy.
 4. Zalecenia żywieniowe oraz wskazówki suplementacyjne przy nadczynności tarczycy o podłożu autoimmunizacyjnym.
 5. Case study – od przypadku do przypadku, analiza wyników badań pacjentów, dobór odpowiedniego planu żywieniowo – suplementacyjnego.